بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

حاج مهدی سماواتی

بیشتر

بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر سینه ی ما صفا بده مهدی جان
دور سر مادرت بگردان چیزی
آن را صدقه به ما بده مهدی جانمطالب مرتبط

زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

جمعه, 07 شهریور 1399

پخش
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
مناجات با امام زمان
مناجات با امام زمان

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش