بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

حاج مهدی سماواتی

بیشتر

بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر سینه ی ما صفا بده مهدی جان
دور سر مادرت بگردان چیزی
آن را صدقه به ما بده مهدی جانمطالب مرتبط

زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
حدیث شریف کساء،
حدیث شریف کساء،

یک شنبه, 07 دی 1399

پخش
زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

جمعه, 07 شهریور 1399

پخش