تو میای و همه دردامون دوا میشه

حاج محمود کریمی

بیشتر

تو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشهآقا بی تو دردامون نداره تسکین

درد غربت توی روزگار غمگین

آخر روزی میرسه که تو میایی

میرسه روز رهایی

پر لحظه های شیرینتو میای و همه دنیا بوی گل می گیره و

تو میای و دیگه غم سراغ دل نمیره و

تو میای و همه بندامون رها میشه و

تو میای و دلم وا میشهتو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشهوقتی لب هام واسه تو دعا میخونه

"اللهم" میشه شعر عاشقونه

با رویای گل نرگس نگاهت

با خیال روی ماهت

می گیرم دلم بهونهتو میای و زمین مثل آسمون میشه و

تو میای و لبامون ترانه خون میشه و

تو میای و دوباره دعا ، دعا میشه و

تو میای و دلم وا میشهتو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشهلبم مشغول آل یاسین و

دلم مشغول عشقه تو سینم

من از بس چشمم گشته دنبالت

رو ابرا رد پاهاتو می بینم

نگاهم از بارون نشونتو می گیره

یه عمره دل هامون بهونتو می گیرهتو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشهمی بندم عهدی تا قیامت

با دلی که از عشقت پریشونه

نوشتم مهدی روی قلبم تا

بدونن صاحب داره این خونه

محاله تا هستم از عشق تو جدا شم

محاله تا امروز تو رو ندیده باشمتو میای و همه دنیا بوی گل می گیره و

تو میای و دیگه غم سراغ دل نمیره و

تو میای و همه بندامون رها میشه و

تو میای و دلم وا میشهتو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشه


مطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش