تشنه فقط به لطف تو سیرآب میشود
ماه از فروغ چشم تو مهتاب میشود
چشم تو قبلگاه من است و
برای من ابروی دلربای تو محراب میشودمطالب مرتبط

جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش