خورشید مکه اومد ماه مدینه سر زد

حاج محمود کریمی

بیشتر

خورشید مکه اومد ، ماه مدینه سر زد

خدا با دست حیدر خونه ی دل رو در زد

.

صدای یا رب یا رب ، روح دعامون امشب

از رو لبا تا آسمونا پر زد

.

اللهم بحق احمد و آل احمد

اشرف انبیا و جعفر بن محمد

.

ما رو ببر به آسمون ؛ به حق صاحب الزمون

.

یه بار برای همیشه

.

ما رو به دست فاطمه به دست مولا برسون

.

دعایی که قبوله ، صلوات بر رسوله

دعای مرتضی و فاطمه ی بتوله

.

دل من دلداده یه گوشه تو سجاده

تو سختی ها به این دعا مشغوله

.

اللهم بحق احمد و آل احمد

اشرف انبیا و جعفر بن محمد

.

دردا همه دوا بشه ، درای بسته وا بشه

.

همه ش بگم

.

صل علی محمد و آله تا حاجتا روا بشه

.

اللهم بحق احمد و آل احمد

اشرف انبیا و جعفر بن محمد

.

ما رو ببر به آسمون ؛ به حق صاحب الزمون

.

یه بار برای همیشه

.

ما رو به دست فاطمه به دست مولا برسون

.

بت دلم به دست محبتت شکسته

دلم به لطف عشقت خدا رو می پرسته

.

خونی که تو رگ هامه ، نذر تو و اسلامه

راه خدا بدون تو بن بسته

.

اللهم بحق احمد و آل احمد

اشرف انبیا و جعفر بن محمد

.

دلم بشه سرای عشق ، کبوتر هوای عشق

.

بشه تموم زندگیم

.

فدای یک نخ عبای عشق و بچه های عشق

.

اللهم بحق احمد و آل احمد

اشرف انبیا و جعفر بن محمد

.

ما رو ببر به آسمون ؛ به حق صاحب الزمون

.

یه بار برای همیشه

.

ما رو به دست فاطمه به دست مولا برسون

.

عشق نبی و آله که بهترین مداله

کمال بندگی ابوذر و بلاله

.

میشه زلال و عاشق ، شیعه ی راه صادق

تو این مقام به عالمی می باله

.

اللهم بحق احمد و آل احمد

اشرف انبیا و جعفر بن محمد

.

بیاد نسیم خوش خبر ، تموم شه عمر این سفر

.

یه روز به زودی برسه

.

دست همه به دامن عزیز غائب از نظر

.

ما رو ببر به آسمون ؛ به حق صاحب الزمون

.

یه بار برای همیشه

.

ما رو به دست فاطمه به دست مولا برسون

.

اللهم بحق احمد و آل احمد

اشرف انبیا و جعفر بن محمدمطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش