ای ابولهب
بوش گورمه گینن میدانی
دیندیرسن اگر طوفانی
شیعه سنه طابوت ایلر
خاک مسجد الاقصانی

بیربئله تحریک ایلمه
تعصب بو مکتبی
یوم آغزیوی یاوه دئمه
قدس بیزیم دی اجنبی

(لعن الله علی آمریکا_لعن الله علی اسرائیل)

ای_فرعون زمان
ما بر سر تو سجیلیم
غرنده تر از هر نیلیم
ما لحظه شمار لحظه ی
نابودی اسرائیلیم

ما امت پیمبریم
لشکریان حیدریم
به یاد داری خیبرو!
ما همه مرد خیبریم

(لعن الله علی آمریکا_لعن الله علی اسرائیل)مطالب مرتبط

برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش
ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش