- پر میگیره دل من تا گنبد خصرا

دم میگیره دوباره مولا رسول الله ، مولا رسول الله -

بهار بابا گل ها میخونه این دل شیــدا

مددی یا ابلقاسم ، مددی یا ابلزهرا

قبله اهل یقینی دل ربا و دلنشینی

که خدا گفته به شانم رحمت اللعالمین

قبله اهل یقینی دل ربا و دلنشینی

که خدا گفته به شانم رحمت اللعالمین

پر میگیره دل من تا گنبد خصرا

دم میگیره دوباره مولا رسول الله ، مولا رسول الله

بهار بابا گل ها میخونه این دل شیــدا

مددی یا ابلقاسم ، مددی یا ابلزهرا

قبله اهل یقینی دل ربا و دلنشینی

که خدا گفته به شانم رحمت اللعالمین

- یا محمد یا رسول الله -

پر میگیره دل من تا گنبد خصرا

دم میگیره دوباره مولا رسول الله ، مولا رسول الله

بهار بابا گل ها میخونه این دل شیــدا

مددی یا ابلقاسم ، مددی یا ابلزهرا

قبله اهل یقینی دل ربا و دلنشینی

که خدا گفته به شانم رحمت اللعالمین

- یا محمد یا رسول الله -

خوشم که فارق از این برزخ دنیاشم

به یُمن ماه ربیع مدینه ای باشم

پر کرده نور افاق همه دل های مشتاق

ز رسول خدا داری ، مکارم اخلاقُ

روی تو ماه تمامم عشق تو خطم کلامم

همه آرزویم این است نبوی شود مرامم

خوشم که فارق از این برزخ دنیاشم

به یُمن ماه ربیع مدینه ای باشم

پر کرده نور افاق همه دل های مشتاق

ز رسول خدا داری ، مکارم اخلاقُ

روی تو ماه تمامم عشق تو خطم کلامم

همه آرزویم این است نبوی شود مرامم

قبله اهل یقینی دل ربا و دلنشینی

که خدا گفته به شانم رحمت اللعالمین

- یا محمد یا رسول الله -

درود ما همه بر محمد و آل اش

میل به فترت داری شور شهادت داری

در سینه هامان عشق قرآن و عترت داریم

غیر عشق هستی ما چیست

جز نبی دلبر ما کیست

همنشین و جانشینش غیر مرتضی علی نیست

- یا علی یا ولی الله -

شادان شده دل ما روشن شده شب ما

به یمن آمدن ، رییس مذهب ما

کبوتر دل پر زد ، بارون رحمت اومد

دم هم دم میخونیم یا جعفر بن محمد

روشنی هر دو عین مقتدای عالمین

همیشه سفارشش به طواف قبر حسین

- سیدی یا حضرت صادق -مطالب مرتبط

از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
ضرر کردم
ضرر کردم

جمعه, 14 مرداد 1401

پخش