کم مارو قبول کن...

امیر کرمانشاهی

بیشتر

کم مارو قبول کن کم مارو زیاد کن
نبودیم یه محرم سینه زن تو یاد کن
یه روزی میاد که زیره خاکم
برا سینه زدن اقا حلاکم
یه روزی میاد دلم شکسته
بند های کفن دستمو بسته
امروز من اومدم آقا فردا تو بیا کنارممطالب مرتبط

رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش
من بدون تو
من بدون تو

یک شنبه, 03 مرداد 1400

پخش