روضۀ خانگی

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

عنایت ویژه امام حسین(ع) به مجالس روضه خانگی
هر کسی میتونه برای خانواده‌اش روضه بخونه ...
روایت آیت‌الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

کار خوبه خدا درست کنه!
کار خوبه خدا درست کنه!

یک شنبه, 05 بهمن 1399

پخش
تاثیر فرد بی نماز در خانه
تاثیر فرد بی نماز در خانه

دو شنبه, 15 دی 1399

پخش
بنده ی من تنهات گذاشتن!
بنده ی من تنهات گذاشتن!

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
موش دزد
موش دزد

یک شنبه, 25 مهر 1400

پخش