توسل می کنن ملائک عالمین

حاج محمود کریمی

بیشتر

توسل می کنن ملائک عالمین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین
.
همه ی عارفای عاشق ، برا فهمیدن حقایق
روز و شب زیر لب می خونن مددی یا امام صادق
.
توسل می کنن ملائک عالمین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین
.
شیعه ی جعفری ام ، تا ابد حیدری ام
.
دل صادق کلام صادق ، شده مکتب به نام صادق
همه ی اولیا نشستن پای درس امام صادق
.
سلام مهر و ماه ، فراتر از مشرقین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین
.
من مِی کوثری ام ، تا ابد حیدری ام
.
توسل می کنن ملائک عالمین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین
.
تو خود خیری و ثوابی ، تو منادی دین نابی
همه ی حرف تو خلاصه ش ، میشه اسلام انقلابی
.
رسیده ریشه ی قیام پیر خمین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین
.
پیرو رهبری ام ، تا ابد حیدری ام
.
توسل می کنن ملائک عالمین
به جعفر بن محمد بن علی بن حسین
.
شیعه ی جعفری ام ، تا ابد حیدری اممطالب مرتبط

شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش