هشت خصلت مومن

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

از پیامبر(ص)روایت شده خداوند اگر بنده ای رو دوست داشته باشه هشت خصلت بهش میدهد
آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

بنده ی من تنهات گذاشتن!
بنده ی من تنهات گذاشتن!

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
ریا کاری به چه قیمتی؟!
ریا کاری به چه قیمتی؟!

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
کار خوبه خدا درست کنه!
کار خوبه خدا درست کنه!

یک شنبه, 05 بهمن 1399

پخش
موش دزد
موش دزد

یک شنبه, 25 مهر 1400

پخش