ای مستی تو از جام علی

محسن عرب خالقی

بیشتر

ای مستی تو از جام علی
نامه تو فقط با نام علی
اسلام محمدیه اسلام علی
اسلام دین محبت اسلام دین کرامته
اسلام راه نجات ما تا روز قیامته
لا اله الله محمد رسوا الله
راهی نداره غیر از علی ولی اللهمطالب مرتبط