ببخش تا بخشیده شوی

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

قبل از اینکه بخواهید دعا کنید بگید خدایا من از تمام کسانی که من رو ناراحت کردند گذشتم تو هم از من بگذر خیلی موثره!
آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

تاثیر فرد بی نماز در خانه
تاثیر فرد بی نماز در خانه

دو شنبه, 15 دی 1399

پخش
تلنگری زیبا برای توبه واقعی
تلنگری زیبا برای توبه واقعی

یک شنبه, 20 مهر 1399

پخش
ریا کاری به چه قیمتی؟!
ریا کاری به چه قیمتی؟!

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
کار خوبه خدا درست کنه!
کار خوبه خدا درست کنه!

یک شنبه, 05 بهمن 1399

پخش