بره سمت آسمون به سوی الله

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

همه دستا
بره سمت آسمون به سوی الله
همگی باهم بگید الحمد الله
چقدر به مجتبی رفته ماشالله
صد قل هو الله
بانی کربلاست انگاری مجتبی ستمطالب مرتبط