همه دستا
بره سمت آسمون به سوی الله
همگی باهم بگید الحمد الله
چقدر به مجتبی رفته ماشالله
صد قل هو الله
بانی کربلاست انگاری مجتبی ستمطالب مرتبط