رحم الله من نادی یا حسین
خدا رحمت گریه کنارو
خدا رحمت کنه سینه زنارو
خدا رحمت کنه هرکی سپرده
به دست سینه زن شال عزارو
خدا بیامرزه مادرمو خدا بیامرزه بابامو
قانون حلال و شیر پاکشون
صدا میزنم آقامو
حسین ای جانم
حسین ای جانممطالب مرتبط