سلام ای قراره دل بی قرارم
سلام ای طلوع شب انتظار
بیا ای عزیز دل فاطمه
رو زخم دل شیعه مرحم بزار
تو آبادی و من خراب توام
همیشه دلیل عذاب توام
تویی حاضرو ناظر من ولی
منم که همش در خیال توام
یابن الحسن بگو کجایی تنگ دلم از این جدایی
یابن الحسن بگو کجایی تنگ دلم از این جدایی
شبای فراق شبای غمت
برای تو صد بار بمیرم کمه
بیا که برای رسیدن تو
همش غصه داره دل فاطمه
دلم خونه آقا از این غصه ها
بیا تا جونم بمیرم برات
بیا مثل جون حسین
همه هستیمو من بریزم به پات
یابن الحسن بگو کجایی تنگ دلم از این جدایی
یابن الحسن بگو کجایی تنگ دلم از این جداییمطالب مرتبط