سه گرفتاری روحی دنیا پرستان

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

کسانی که در دنیا غرق شده اند سه خصلت دارند 1. اندوهی که هیچوقت تمام نمیشه 2 . آرزویی که هیچوقت به اون نمی رسه 3 . امیدی که هرگز به آن دست نمیابد
آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

تاثیر فرد بی نماز در خانه
تاثیر فرد بی نماز در خانه

دو شنبه, 15 دی 1399

پخش
ریا کاری به چه قیمتی؟!
ریا کاری به چه قیمتی؟!

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
موش دزد
موش دزد

یک شنبه, 25 مهر 1400

پخش
بنده ی من تنهات گذاشتن!
بنده ی من تنهات گذاشتن!

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش