خدا باز یاسمن داده

سایر ذاکرین

بیشتر

خدا باز یاسمن داده
طراوت به چمن داده
خواسته حال بده به دنیا باز حسن داده
مژده داد منادی. رسیده وقت شادی
خدا ماه تموم هدیه داده به هادی(ع)
مددی امام حسن مولا مددی گل پسر زهرا (س)
بنددوم لری
حضرته ماه اباالمهدی(عج)
ای شهنشاه اباالمهدی(عج)
اهدنا الصراط گمراه اباالمهدی(عج)
حضرته عسکری
تو گل پیغمبری
خورشید سامرا سلاله ی مادری
مددی امام حسن مولا مددی گل پسر زهرا (س)
✅بندسوم لری
شوو جشنو شوو شورَه
چَش بد اَ آقام دورَه
بساط شادی ِمو امشو خیلی جوره
وِ رِ مَه توشاهی
دِ شووِ تارم ماهی
دردامه توِ شفا (مِدی وا یه نگاهی)۲
بارو بارو بارونَ هی(۲)
ولادته پدره صاحب زمونَه هی
بندچهارم
بَزنید می وپیمونهَ
حوروملک غزل خونهَ
چَنی ای طفل شبیه جدش رضا مِمونهَ(۲)
صورت ماش حسن(ع)
اٌ خٌلق زیباش حسن(ع)
کریم ابن کریمُ نام زیباش حسن(ع)
بارو بارو بارونَ هی(۲)
ولادته پدره صاحب زمونَه هیمطالب مرتبط