ای نام زیبایت درد ما را درمان
کریمه عترت ای خواهر سلطان
حضرت معصومه...
آیینه حُسنِ مادرت زهرا
کوثرِ حضرت امّ ابیهایی
حضرت معصومه...
میدهد ای بانو،ذکر تو بر ما جان
حرم تو در قم مدینه ایرانمطالب مرتبط