ای گل یاس باغ ولایت
جان سینه زنانت فدایت
جان فدایت جان فدایت جان فدایت...
بنتِ زهرا و دخت پیمبر
نور چشمان موسی بن جعفر
جان فدایت جان فدایت جان فدایت...
شام غفلت زِ یاران سحر کن
ای کریمه به ما یک نظر کن
جان فدایت جان فدایت جان فدایت...مطالب مرتبط