سلام حرم یازده امام
سلام کرم یازده امام
فاطمه ی مظلومه یا حضرت معصومه
سلام حرم یازده امام
سلام کرم یازده امام
ای که بهشت آرزوهامی
چشمه امید من به دستاته
بوی مدینه می رسه از قم
این حرم مادر ساداته
دختر غصه های عاشورا
خواهر سلطانه خراسانی
آیینه ی حضرت زهرایی
تو مادر مردم ایرانی
سلام حرم یازده امام
سلام کرم یازده امام
فاطمه ی مظلومه یا حضرت معصومه
غربت شبای تنهایی
امید زندانیه بغدادی
وقتی امام رضا رو می بردند
پشت سرش از نفس افتادی
در آخرین لحظه تو آغوشت
یه نامه از امام رضا داری
به یاد اون پیراهن خونی
مرثیه ی کربلا داری
داری می سوزی و پر از تبی شده
شهادت تو زینبی شده
سلام حرم یازده امام
سلام کرم یازده امام
فاطمه ی مظلومه یا حضرت معصومه
کشته شدن همسفرای تو
نمونده محرمی برای تو
سری ندیده روی نی باشه
تو بزم نی نبوده جای تو
به صورتت کسی نزد سیلی
نه چادرت شبیه زهرا شد
نبسته شد دستای تو هرگز
نه گره معجر تو وا شد
اگه توی جوونی پیر شدی
ولی کسی ندید اسیر شدی
فاطمه ی مظلومه یا حضرت معصومه
سلام حرم یازده امام
سلام کرم یازده امام
دختر و خواهر امامی تو
همه با گل میان به استقبال
چی بگم از زینب و تنهایی
چی بگم از شلوغیه گودال
ندیدی زیر سم مرکبها
تنی به خون کشیده شه خانوم
ندیدی با هزار و نهصد زخم
سر از قفا بریده شه خانوم
حسین، شهید شیب الخضیب
حسین، شهید خد التریبمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش