حسین وااای
دنیای منی حسین
از دنیا تورو میخوام
این خواهش قلبمه
شب جمعه حرم بیام
مگه تموم حسرت دلم
زیارت ولی دلم خوشه که این جدایی قسمته
تموم زندگیم شبا میون هیئت

ممنونم از در این خونه نگردی تو ردم با همه سابقه ی خوب و بدم
به یاد لب هات نه به آب لب نزدم
حسین وای حسین وای
نوکر بدی بودم ولی دوست دارم تورو
رو سیاه شدم ولی نکنه بگی برو
بیا نسل روی سیاه مو بخر
این عبد عاصی و زیارت حرم ببر
دارو ندارم آقا همین چشمای تر
حال دیدنی میشه لحظه ی جون دادنم
وقتی که خاک میریزن روی تنم
ارباب بیای برای دیدنممطالب مرتبط