هر کسی خیره هر دو دنیا رو میخواد

امیر برومند

بیشتر

هر کسی خیره هر دو دنیا رو میخواد
دعای خیر فاطمه(س) لازمشه
حاجت هر چی بانوی مجلله است
ارج و مقام فضه ی خادمشه
تو هستی مالک محشر
بانوی عرش اعلایی
چراغ خونه ی حیدر میوه ی قلب طاهاییمطالب مرتبط