یه دنیا آهم آقا من بی پناهم آقا

الهی اشکام صرف غم تو بشه همیشه

تو همه عالم هیچکی برا من حسین نمیشه

دل پره از مضمون عاشقونه آقا

پرنده ای تو صحن جمکرونه آقا

که بی قرار صاحب الزمونه

جوونی ما به فدات حسین جان

ما رو ببر به کربلات حسین جان

تو اربعین الهی که بشینیم

یه گوشه از صحن و سرات حسین جان

آقام ای آقام

****

باغ و بهارم آقا مهر تو دارم آقا

عشق تو داره توی وجودم همیشه ریشه

تو همه عالم هیچکی برا من حسین نمیشه

دل به هوات عاشق آسمونه آقا

پرنده ای تو صحن جمکرونه آقا

که بی قرار صاحب الزمونه آقا

جوونی ما به فدات حسین جان

ما رو ببر به کربلات حسین جان

تو اربعین الهی که بشینیم

یه گوشه از صحن و سرات حسین جان

آقام ای آقاممطالب مرتبط