امام صادق(ع)فرمودند لباسی که لباس دشمنان من هست را نپوشید 2 غذایی که غذای دشمنان ما هست نخورید و 3 راهی که دشمنان ما رفتند را نروید
حجت الاسلام مومنیمطالب مرتبط

کلید گناه
کلید گناه

سه شنبه, 02 شهریور 1400

پخش
روضه حضرت زهرا(س)
روضه حضرت زهرا(س)

پنج شنبه, 25 دی 1399

پخش
آداب نوکری
آداب نوکری

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش