دوباره بوی بهار اومد

حاج سعیدحدادیان

بیشتر

دوباره بوی بهار اومد
چلچراغ روزگار اومد
مژده بدید واسهء ارباب
بهترین همدم و یار اومد
پیچیده باز شمیم کوثر
کوثر شده صاحبِ دختر
دختری که تو صلابت شد
المثنیِ باباش حیدرمطالب مرتبط

شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش