ای یاور و یار جوونم بانوی من

حسن عطایی

بیشتر

ای یاور و یار جوونم بانوی من
ای ماه گرفته ی خونه ام بانوی من
تو عصاره ی عطر بهشتی
که از آسمونا شدی جاری
از کنج یه حجره ی ساده به عالم نظر داریمطالب مرتبط

قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش
بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش
فرمانروای دلمه حسن
فرمانروای دلمه حسن

سه شنبه, 30 مهر 1398

پخش