ای یاور و یار جوونم بانوی من

حسن عطایی

بیشتر

ای یاور و یار جوونم بانوی من
ای ماه گرفته ی خونه ام بانوی من
تو عصاره ی عطر بهشتی
که از آسمونا شدی جاری
از کنج یه حجره ی ساده به عالم نظر داریمطالب مرتبط

روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش
قدم میزنه یل قتال العرب
قدم میزنه یل قتال العرب

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش
من اگه خاک بودم
من اگه خاک بودم

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای جاری ترین ذکر روی لبام

دو شنبه, 19 آبان 1399

پخش