تو مادر ساداتی برکت خونه ی علی مرتضایی
تو مادر ساداتی تو مادر تموم بچه شیعه هایی
پناه آخرم امید محشرم همیشه یاورم مادر مادر
برای من بسی به دادم میرسی میون بی کسی مادر مادر
منم غلام تو اسیر دام تو فدای نام تو مادر مادر
پناه عالمین امید زینبین یا ام الحسنین مادر مادر
مادر ، مادر ، مادر ، مادر ، مادر ، مادر ......
وقتی که مادر باشه به برکتش تمام خونه غرق نوره
وقتی که مادر باشه بساط عشق و زندگی همیشه جوره
وقتی که مادر باشه برا تموم بچه ها سنگ صبوره
تو اسم اعظمی ، پناه عالمی ، دوای دردمی مادر مادر
تویی آب حیات ، سفینة النجات ، دو عالم به فدات مادر مادر
تو قبله گاهمی ، تو سر پناهمی ، چراغ راهمی مادر مادر
تو دادی عزتم ، تموم ثروتم ، تو هستی حاجتم مادر مادر
مادر ، مادر ، مادر ، مادر ، مادر ، مادر ......
وقتی که مادر میره با رفتنش هوای خونه دیگه سرده
وقتی که مادر میره دیگه صفا به خونه ای برنمی گرده
وقتی که مادر میره همدم بچه ها دیگه غصه و درده
یه خصم بی حیا میون کوچه ها با سیلی بی هوا ای وای ای وای
صدا می زد حسن دیگه بسه نزن پاشو مادر من ای وای ای وای
رسیده روضه ها میون شعله ها به پیش بچه ها ای وای ای وای
توی او ج خطر میگن چهل نفر لگد زدن به در ای وای ای وای
مادر ، مادر ، مادر ، مادر ، مادر ، مادر ......مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش