✿به پشت در خانه ات آمدم مادر
أتیت ملتجئاً بباب بیتک یا اماه
✿به اذن حسین و حسن در زدم مادر
طرقت بابک طالباً لإذن من الحسن و الحسین
✿بگیرم دوباره پر چادرت را
اسمحی لی أن أتمسک بطرف عبائتک
✿بمیرم برای غریبی مولا
أموت حسرةً لأجل غربة المولی حیدر
✿سلام ای یار حیدر سلام ای یاس پرپر
السلام علیک یا حبیبة الحیدر
✿السلام علیک یا زهرة الیاسمین المتناثرة
سلام مادر ، سلام مادر
✿السلام علیک یا اماه
سیدة النساء یا زهرا
✿ملیکة السماء یا زهرا
علی بابک القلب بالحزن جاء... أمی
✿یناجیک و اللحن صوت البکاء.... أمی
أنینی ...حنینی ...لکسر الضلوع
✿و آهی شتاء لحرِّ الدموع
سلام دمع عینی ... علی أم الحسین
✿أیا زهرا
سیدة النساء ، یا زهرا
✿ملیکة السماء ، یا زهرامطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش