دستمو رها نکنی

محمد حسین پویانفر

بیشتر

دستمو رها نکنیا به علی

سفرمو جدا نکنیا به علی به علی

تنها سر پناه منیا مادر مادر

مارو کربلا ببریا مادر مادر مادر

دست رد به من نزیا مادر مادر

مادر امام حسنیا مادر مادر

میشنوی صدای حسنتو مادر مادر

میدیدم که میزدنتو مادر مادر

هیچکسی نیست مثل منو تو مادر مادر

این یه راز بین منو تو مادر مادر

چادرت رو خاک کشیده شد مادر مادر

رنگ و روم چقدر پریده شد مادر مادرمطالب مرتبط

دریای تشنه
دریای تشنه

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
جونم به فدات
جونم به فدات

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
عشق یعنی سینه زنی
عشق یعنی سینه زنی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش