ما اصحاب گوش به فرمان
سربازان نسل سلمان
ما اصحاب گوش به فرمان
سربازان نسل سلمان
با هم بستیم عهد و پیمان

ای حسین جان

ما اصحاب گوش به فرمان
سربازان نسل سلمان
ما اصحاب گوش به فرمان
سربازان نسل سلمان
با هم بستیم عهد و پیمان

ای حسین جان

باید هر روزم عاشورا باشه
مثل عابس دلم دریا باشه
روز رجعت میاد ان شاالله
پیش ارباب سرم بالا باشه
تا غیرت علمدار تو رگ و خونمونه
ما اهل کوفه نیستیم مولا تنها بمونه
یه روز میاد که تو مدینه والله
شبیه اربعین و مثل این راه
روی تموم پرچما نوشته
سپاه حضرت بقیه الله
نحن جنودک بقیه اللهمطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش