سردار سلام

حسین طاهری

بیشتر

سردار سلام سرباز علمدار سلام
سردار سلام ای دلبرو دلدار سلام
بسمه الله قاسم الجبارین
خون پاک تو دامن گیره
انشالله انتقام سختو مهدی فاطمه میگیره
به اذن حیدر ما نفس میگیریم
پرچم سرخو دست میگیریم
به زودی ما سینه زن ها سردار
بقیع و با خون تو پس میگیریم
سردار سلام سرباز علمدار سلام
سردار سلام ای دلبرو دلدار سلاممطالب مرتبط

دست مادرمو میبوسم
دست مادرمو میبوسم

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
سلام ای مادر
سلام ای مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش