سردار سلام

حسین طاهری

بیشتر

سردار سلام سرباز علمدار سلام
سردار سلام ای دلبرو دلدار سلام
بسمه الله قاسم الجبارین
خون پاک تو دامن گیره
انشالله انتقام سختو مهدی فاطمه میگیره
به اذن حیدر ما نفس میگیریم
پرچم سرخو دست میگیریم
به زودی ما سینه زن ها سردار
بقیع و با خون تو پس میگیریم
سردار سلام سرباز علمدار سلام
سردار سلام ای دلبرو دلدار سلاممطالب مرتبط

جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش