سردار سلام سرباز علمدار سلام
سردار سلام ای دلبرو دلدار سلام
بسمه الله قاسم الجبارین
خون پاک تو دامن گیره
انشالله انتقام سختو مهدی فاطمه میگیره
به اذن حیدر ما نفس میگیریم
پرچم سرخو دست میگیریم
به زودی ما سینه زن ها سردار
بقیع و با خون تو پس میگیریم
سردار سلام سرباز علمدار سلام
سردار سلام ای دلبرو دلدار سلاممطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش