سردار سلام

حسین طاهری

بیشتر

سردار سلام سرباز علمدار سلام
سردار سلام ای دلبرو دلدار سلام
بسمه الله قاسم الجبارین
خون پاک تو دامن گیره
انشالله انتقام سختو مهدی فاطمه میگیره
به اذن حیدر ما نفس میگیریم
پرچم سرخو دست میگیریم
به زودی ما سینه زن ها سردار
بقیع و با خون تو پس میگیریم
سردار سلام سرباز علمدار سلام
سردار سلام ای دلبرو دلدار سلاممطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش