ما که از کوچه فقط خاطره بد داریم

حیدر خمسه

بیشتر

موقع رفتن بانوست
پای این درد من از گریه زمین افتادم
اگه من اینجوری شدم
برا اینکه که تو گریه نکنیمطالب مرتبط

بارها گفته ام و ميگويم...
بارها گفته ام و ميگويم...

یک شنبه, 06 مهر 1399

پخش
یا ربِ وقت سحر تقرّب شب هاست
یا ربِ وقت سحر تقرّب شب هاست

دو شنبه, 16 تیر 1399

پخش
روضه خوانی حضرت رقیه
روضه خوانی حضرت رقیه

جمعه, 20 اردیبهشت 1398

پخش