تاثیر فرد بی نماز در خانه

آیت الله مجتهدی تهرانی

بیشتر

کسانی که نماز اول وقت نمی خوانند نماز نفرینشون میکنه
آیت الله مجتهدی تهرانیمطالب مرتبط

بنده ی من تنهات گذاشتن!
بنده ی من تنهات گذاشتن!

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش
دو عمل سبک با پاداش سنگین
دو عمل سبک با پاداش سنگین

یک شنبه, 24 مرداد 1400

پخش
کار خوبه خدا درست کنه!
کار خوبه خدا درست کنه!

یک شنبه, 05 بهمن 1399

پخش
موش دزد
موش دزد

یک شنبه, 25 مهر 1400

پخش