نوکر خوبی نبودم
خودمم میدونم آقا
ولی من هرچی که باشم
پای تو می مونم آقا
دم غروب می گیره دلم
نگو حرم که میره دلم
همه رفیقام رفتن
من موندم و آه
به جون هرچی مرده قسم
اگه به کربلا برسم
براتو می میرم تنها با یه نگاهمطالب مرتبط