ای یاور حیدر همسنگر حیدر
دلدار و دلبرِ دلاورِ حیدر
شهیده شدی تو در راه ولایت
ای قامت خمیده جان ما فدایت
بر حفظ اسلام از جانت گذشتی
یا علی بر لوحِ دلها نوشتی
فاطمه فاطمه یا فاطمه جان…مطالب مرتبط