بانوی مریم

حسین طاهری

بیشتر

بانوی مریم
دلت شده از غصه ها دریایی از غم
بانوی ساره
تو کوچه میگردی پی یک گوشواره
بانوی هاجر
تو بودی و اتیش و دود و چوبه ی در

نفس قدسیه زهرا
بانوی اسیه زهرا
چشای خیس تو واسم
میخونه مرثیه زهرا.....

**
یاس سپیدم
دوون دوون کنار بسترت رسیدم
خانوم خونم
چشاتو رو به من نبد دردت به جونم
آشوبه حالم
اگه تو باشی توی خونه خوبه حالم

زهرای مرضیه...زهرا
اخه بگو چیه زهرا
رو صورت مثه ماهت
جای کبودی زهرامطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش