بانوی مریم

حسین طاهری

بیشتر

بانوی مریم
دلت شده از غصه ها دریایی از غم
بانوی ساره
تو کوچه میگردی پی یک گوشواره
بانوی هاجر
تو بودی و اتیش و دود و چوبه ی در

نفس قدسیه زهرا
بانوی اسیه زهرا
چشای خیس تو واسم
میخونه مرثیه زهرا.....

**
یاس سپیدم
دوون دوون کنار بسترت رسیدم
خانوم خونم
چشاتو رو به من نبد دردت به جونم
آشوبه حالم
اگه تو باشی توی خونه خوبه حالم

زهرای مرضیه...زهرا
اخه بگو چیه زهرا
رو صورت مثه ماهت
جای کبودی زهرامطالب مرتبط

دوست دارم حسین
دوست دارم حسین

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش