بانوی مریم
دلت شده از غصه ها دریایی از غم
بانوی ساره
تو کوچه میگردی پی یک گوشواره
بانوی هاجر
تو بودی و اتیش و دود و چوبه ی در

نفس قدسیه زهرا
بانوی اسیه زهرا
چشای خیس تو واسم
میخونه مرثیه زهرا.....

**
یاس سپیدم
دوون دوون کنار بسترت رسیدم
خانوم خونم
چشاتو رو به من نبد دردت به جونم
آشوبه حالم
اگه تو باشی توی خونه خوبه حالم

زهرای مرضیه...زهرا
اخه بگو چیه زهرا
رو صورت مثه ماهت
جای کبودی زهرامطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش