مادرم بگو از شلوغی شب جمعه های حرم بگو
مادرم بگو به حسینت این شبا از چشای ترم بگو
مادرم بگو واسه یک دفعه ام شده بهم پسرم بگو
نشون نداره مادرم منم نشون نمیخوام
از خدا خواستم همیشه بشم شهید گمنام
از زخمای تو عالم شاکیه مثل چادرت قبرت خاکیهمطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش