آه مادر

حسین طاهری

بیشتر

مادرم بگو از شلوغی شب جمعه های حرم بگو
مادرم بگو به حسینت این شبا از چشای ترم بگو
مادرم بگو واسه یک دفعه ام شده بهم پسرم بگو
نشون نداره مادرم منم نشون نمیخوام
از خدا خواستم همیشه بشم شهید گمنام
از زخمای تو عالم شاکیه مثل چادرت قبرت خاکیهمطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش