سلام ای مادر
ای روی تو ماه تمام
مادر سلام سلام ای مادر
یا فاطمه از رو این غلام برتو سلام
سلام ای مادر من از تو فاطمیه ها رزق
یه سالمو میگیرم ای مادر
پیراهن مشکی برات میپوشم باره غمت رو دوشم ای مادر
فاطمیه ها منم مثل بچه سید ها اسم تور میزنم صدا
یازهرامطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
منو کمک کن استودیویی
منو کمک کن استودیویی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش