منو کی میبری کربلا

حسین طاهری

بیشتر

يه روز و روزگارى تو دلم اومدى پا گذاشتى
رفتى ولى براى هميشه عشقتو جا گذاشتى
تو كه خودت براى نوكرى منو نشونه كردى
اگه دوسم نداشتى دلمو چرا ديوونه كردى
روى ديوار قلبم - دارى يه يادگارى
منو سوزوندى حالا - كارى باهام ندارى
يه عمرى گوشهء دامت.هميشه زدم دست و پا
دلم تنگه براى تو . منو مى برى كربلا


تويى كه آغوش مهربونت به روى هركى بازه
بگو تا كِى بايد عاشق تو بسوزه و بسازه
تو كه ميرى و دنبال همه بيچاره ها ميگردى
ميدونى خيلى وقته كه هنوز منو صدا نكردى
چرا شباى جمعه - تو زائرات نباشم
آخه چرا يكى از - فدائيات نباشم
به جز دیدنت آقا /چيزى نميخوام از خدا
دلم تنگه براى تو/منو مى برى كربلامطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش