آروم و قرار من بی تو زندگی هرگز
رفتی از پیش حیدر زهرا جان خداحافظ
پاشو باز دست به پهلو بگیرو
پاشو باز دست به زانو بگیرو
پاشو آروم عیبی نداره
بمون و از حیدر رو بگیرو
من که هستم دیگه رو زدنت به فضه چیه
دارم میمیرم چرا فاطمه خونمون خونیه
دارم میمیرم روی چادرت جای پای کیهمطالب مرتبط

حالا اومدی
حالا اومدی

جمعه, 22 مرداد 1400

پخش
بسم الرب الشهید
بسم الرب الشهید

یک شنبه, 28 دی 1399

پخش