عشق مادر و فرزندی

حاج حسین خلجی

بیشتر

مادر ام ابیها
عشق مادر و فرزندی ، یعنی همین که لبخندی بزنی
به دعای تو دل بستم میدونی که چقدر هستم حسنی
هوای قلبمو داری منو تنها نمی زاری
مگه نه!
حسین و دوست دارم راستی خودتم همینو می خواستی
مگه نه!مطالب مرتبط