سپاه عشق علی (ع) که نفر نمی خواهد

حاج حسین خلجی

بیشتر

سپاه عشق علی (ع) که نفر نمی خواهد
براي عشق تو مردن جگر نميخواهد
تو آمدی که زند مرتضی به تو تکیه
علی کنار تو باشد سپر نمی خواهدمطالب مرتبط