پناه می برم شبیه بچگی به چادر مادرم

حاج حسین خلجی

بیشتر

پناه می برم شبیه بچگی به چادر مادرم
اگه میگرده دل من دور سر امام حسن
حسینی ام مسلما دعای مادر
اگه امام رضایی ام کبوترم هواییم
یه عمره کربلایی ام دعای مادرمطالب مرتبط