کاشکی تو بقیع حرم می ساختم

حاج حسین خلجی

بیشتر

کاشکی تو بقیع حرم می ساختم
چهار تا گنبد مثل هم می ساختم
کاش به عشق حسن ابن الحیدر
اونجا یک باب الکرم می ساختم
کاشکی تو هر دلی غوغا می شد
درهای بقیع دیگه وا میشد
کاشکی زودتر آقامون بر می گشت
قبر بی بی زهرا (س) پیدا می شد "مطالب مرتبط