بخدا دوست دارم صادقانه

احد قدمی

بیشتر

عشق تو توی دلم ضربانه
بخدا دوست دارم صادقانه
عاشقانه رو سرم دستی بکش مادرانه
بخدا دوست صادقانه
زندگیم مادر بهترین خاطره بچگیم مادرمطالب مرتبط

عشق ابدی
عشق ابدی

یک شنبه, 02 شهریور 1399

پخش
به خودم قول دادم
به خودم قول دادم

دو شنبه, 28 تیر 1400

پخش
دست حیدر دست برتر | شور
دست حیدر دست برتر | شور

پنج شنبه, 02 خرداد 1398

پخش