بخدا دوست دارم صادقانه

احد قدمی

بیشتر

عشق تو توی دلم ضربانه
بخدا دوست دارم صادقانه
عاشقانه رو سرم دستی بکش مادرانه
بخدا دوست صادقانه
زندگیم مادر بهترین خاطره بچگیم مادرمطالب مرتبط

پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 22 خرداد 1401

پخش
شور | دوباره سرگردان و حیران حسن
شور | دوباره سرگردان و حیران حسن

پنج شنبه, 02 خرداد 1398

پخش
دست حیدر دست برتر | شور
دست حیدر دست برتر | شور

پنج شنبه, 02 خرداد 1398

پخش