قرار این نبود

حاج حسین خلجی

بیشتر

قرار این نبود بری منو تنها بزاری
قرار این نبود رو در بزاری یادگاری
قرار این نبود خاطره هاتو جا بزاری
قرار این نبود از علی حتی رو بگیری
قرار این نبود دست و به پهلو بگیریمطالب مرتبط