صدات می زنم هر دفعه تو روضه

حاج حسین خلجی

بیشتر

صدات می زنم هر دفعه تو روضه
تو بغضی که همش توی گلوم موند
دلم رو قد عمرم گره بستم
به گهواره ایی که نیمه تموم موند
مادرت منو میشناسه
میدونه واسه همه بچه هاش میمیرممطالب مرتبط